Taidekasvatuksen kuva-arkisto

PIKAHAKU

SELAILE AIHEITTAIN

Töiden keskeisiä aiheita on kuvattu asiasanoilla.


Nainen (46)
Tyttö (40)
Maisema (39)
Mies (38)
Kukka (35)
Talvi (29)
Puu (27)
Eläin (24)
Lapsi (22)
Lintu (22)

>> Lisää aiheita

Tietokanta sisältää Taideteollisen korkeakoulun arkiston osana olevan Taidekasvatuksen historia-arkiston kuvia. Taidekasvatuksen historia-arkistossa on noin 30 000 oppilastyötä, jotka jakautuvat koulu- ja opettajakohtaisiin kokoelmiin. Lisäksi yhden tärkeän kokoelman muodostavat kouluhallituksen vuosittain (1936-1981) järjestämien piirustus- ja kuvaamataitokilpailujen oppilastyöt.

asiasanoitus

Verkkotietokannan asiasanoitus noudattaa Taidekasvatuksen historia-arkiston 1990-luvun alussa luotua, vanhoihin opetussuunnitelmiin pohjautuvaa asiasanastoa. Sitä testataan ja tarvittaessa uudistetaan tietokannan kehittämisen myötä.

jatkokehitys

Verkon tietokantaa kehitetään siten, että se mahdollistaa jatkossa myös Taidekasvatuksen historia-arkiston digitaalisen kartuttamisen. Tavoitteena on luoda rikas tietopankki suomalaisesta kuvataidekasvatuksesta, jossa on yksittäisten oppilastöiden lisäksi tilaa myös kuvataideopetuksesta kertoville dokumenteille.

työryhmä

Pirkko Pohjakallio (taidekasvatus)
Martti Raevaara (taidekasvatus)
Eeva Melvasalo (taidekasvatus)
Elisabeth Mladenov (taidekasvatus)
Jenny Elina Katajisto (taidekasvatus)
Jyri Äärilä (taidekasvatus)

Emilia Launonen (TaiK Arkistopalvelut)
Tarmo Toikkanen (Medialaboratorio)
Teemu Leinonen (Medialaboratorio)

tekninen toteutus

Tarmo Toikkanen (medialaboratorio): ohjelmistosuunnittelu, -toteutus ja -testaus
Eeva Melvasalo: käyttöliittymäsuunnittelu, graafinen suunnittelu, html- ja CSS -toteutus

Kuvataideopetuksen historiatietokanta on tuotettu Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston ja medialaboratorion yhteistyönä. Sivusto käyttää medialaboratorion oppimisympäristöjen tutkimusryhmän kehittämää Kala-ohjelmistokehystä. Kala-ohjelmistokehys on kehitetty Zope-sovelluskehittimellä ja Python-ohjelmointikielellä. Zope, Python ja Kala ovat vapaita avoimen lähdekoodin ohjelmia.